ỐP TRANG TRÍ KHUNG NÚM ĐIỀU CHỈNH LÊN XUỐNG KÍNH MERCEDES W205