COMBO CALANG, ĐUÔI GIÓ, LIP CHIA ĐÔI PÔ C250, C300 MẪU C63